Bozidar Damjanovski

Baveći se svojim specifičnim vizuelno-likovnim istraživanjima i vodeći računa da u artefaku osim “šta” postoji i “kako” Božidar Damjanovski insistira na besprekornoj izvedbi. Desetak godina rada na arheološkim iskopavanjima, zatim, na restauraciji fresaka rezultirali su ogromnim tehničko-tehnološkim iskustvom.                                  

Izvanredan crtač sa gotovo neograničenim mogućnostima  u realizaciji slike i upotrebi novih materijala i tehnologija Damjanovski fascinira lakoćom i spektakularnošću kazivanja. Svodeći broj motivskih podataka na neophodni minimum, idejno i stilski pročišćavajući platno, umetnik postiže preciznost saopštavanja oslobođenu suštine narativnosti. Damjanovski sledi sa nepogrešivim senzibilitetom vlastiti ukus kada se radi o ravnoteži čiste i pune forme.

Likovni elementi su uvek dominantni na njegovim platnima.

Retki su i dragoceni umetnici poput Božidara Damjanovskog: usamljeni i istrajni na svom putu, neopterećeni pomodnim “izumima”, artikulisanog misaonog prosedea, izuzetne vizuelne kulture i velikih izvođačkih sposobnosti.

Njegovo delo inkorporirano u realni svet čini taj svet bogatijim.

 

Slobodan T. Rašić