Bozidar Damjanovski

1976

 • Beograd, Galerija Doma omladine
 • Novi Sad, Galerija KC omladine „Sonja Marinković“

 

1977

 • Novi Sad, Galerija kulturnog centra
 • Skoplje, Galerija Doma JNA
 • Zemun, Galerija „Pinki“
 • Sombor, Galerija „Likovne jeseni“

 

1979

 • Novi Sad, Tribina mladih
 • Skoplje, Galerija Doma omladine
 • Pančevo, Galerija Kulturnog centra
 • Beograd, Galerija „73“

 

1980

 • Čačak, Galerija „Nadežda Petrović“
 • Ljubljana, Mestna galerija

 

1981

 • Priboj, Galerija „Pivo Karamantijević“
 • Beograd, Galerija Muzeja savremene umetnosti

 

1982

 • Zagreb, Galerija Doma JNA
 • Niš, Galerija savremene umetnosti
 • Vrbas, Dom kulture

 

1983

 • Njujork, Jugoslovenski kulturni centar

 

1984

 • Trstenik, Dom kulture

 

1985

 • Beograd, Galerija kulturnog centra
 • Skoplje, Umetnička galerija
 • Sremska Mitrovica, Galerija „Vozarević“
 • Čačak, Galerija „Nadežda Petrović“
 • Zrenjanin, Galerija savremene umetnosti
 • Sombor, Galerija „Likovne jeseni“

 

1986

 

 • Beograd, Galerija instituta „Jaroslav Černi“
 • Beograd, Klub teatra Bojan Stupica „Intermedium 86“
 • Beograd, Performans „Ruke“, Damjanovski & Mark Švarc

 

1987

 • Beograd, Galerija „Vid“
 • Mladenovac, Galerija „Selters“
 • Budva, Moderna galerija
 • Ohrid, Galerija Doma kulture
 • Bitolj, Umetnička galerija
 • Strumica, Galerija Radničkog univerziteta
 • Titov Veles, Narodni muzej

 

1988

 • Lazarevac, Galerija „Savremenici“

 

1990

 • Herceg Novi, Institut „Sima Milošević“

 

1993

 • Beograd, Galerija Međunarodnog press centra

 

1994

 • Beograd, Galerija „Zepter internacional“

 

1995

 • Skoplje, Galerija „Bezisten“
 • Niš, Galerija savremene likovne umetnosti „Ram-Art“

 

1996

 • Vranje, Galerija narodnog muzeja

 

1997

 • Priština, Galerija umetnosti
 • Kruševac, Umetnička galerija

 

2000

 • Beograd, Skupština opštine Vračar, Izložba „Dve hiljade godina hrišćanstva“
 • Beč, Galerija Kunsthale

 

2004

 • Beograd, Kafe „Moment“ Izlozba Slika I Grafika

 

2006

 • Lazarevac, Modna galerija, Izlozba Slika

 

2012

 • Beograd, Noc Muzeja Galerija “Helena”