Bozidar Damjanovski

Jedan od prvih naših slikara izrazite postmoderne vokacije. 

Damjanovski je još ranih sedamdesetih godina osetio aktuelnu tendenciju slikarstva prema samorefleksiji, prema retrospekciji sopstvenog istorijskog puta, prema preispitivanju vrednosti deponovanih u sopstvenoj riznici. Niko od naših slikara nije kao Damjanovski smotrio u slikarstvu tragove pređenog puta. Sređene u preglednim tematskim ciklusima retrospekcije Damjanovskog, započinju od Altamire i drevne Mikene, slede tragom Antičke, Helenske i Rimske umetnosti, zalaze u prostor Vizantijske duhovnosti, evociraju ideale Renesanse i Klasicizma i stižu do moderne umetnosti našeg vremena.

U slikama Damjanovskog spajaju se misaonost i osećajnost, kultura i znanje, ukus i stil.

Te slike su svojstveni simboli dijalektičkog jedinstva prošlosti i sadašnjosti, prolaznosti i večnosti.

 

 

Đorđe Kadijević