Bozidar Damjanovski

1969

 • Beograd, Izložba I i II god. Svih odseka u prostorijama akademije (17.4-27.6.1969)

 

1969

 • Beograd, Izložba studenata II god. ALU klasa B (Galerija i kafana Znak pitanja)

 

1972

 • Kumanovo, Srumička likovna jesen
 • Skoplje, Centar za kulturu i informisanje

 

1973

 • Beograd, Novoprimljeni članovi ULUS-a

 

1974

 • Beograd, XV Oktobarski salon
 • Cetinje,Umetnici Jugoslavije Njegošu

 

1975

 • Rijeka, VIII bijenale mladih
 • Gospić, X Likanale
 • Tuzla, 3. izložba jugoslovenskog crteža
 • Beograd, XVI Oktobarski salon
 • Beograd, ONO u delima likovnih umetnika
 • Beograd, Crteži i grafike jugoslovenskih umetnika
 • Beograd, Svet u kome živimo

 

1976

 • Zagreb, VIII salon mladih
 • Gospić, XI likanale
 • Kuba, Mlada jugoslovenska umetnost
 • Panama, Mlada jugoslovenska umetnost
 • Beograd, NOB u delima likovnih umetnika Jugoslavije
 • Beograd, Mladi beogradski umetnici
 • Beograd, XVIII Oktobarski salon

 

1977

 • Gospić, XII Likanale
 • Sarajevo,Izložba jugoslovenskog A.K. društva
 • Njujork, II god. Salon YAVA
 • Sombor, Trenutak jugoslovenskog slikarstva 77
 • Skoplje, Mlada generacija III
 • Rijeka, IX bijenale mladih
 • Rumunija, Savremena jugoslovenska umetnost
 • Aranđelovac, Mermer i zvuci „6×6“
 • Beograd, XVIII oktobarski salon
 • Beograd, Prvi izlagači II
 • Beograd, Bitef 77
 • V trijenale savremene jugoslovenske umetnosti
 • Atelje 212

 

1978

 • Gospić, XIII Likanale
 • Sombor, VI trijenale savremenog jugoslovenskog crteža
 • Sarajevo, Umetnost u Jugoslaviji 1970-1978 god.
 • Beograd, Umetnost u Jugoslaviji 1970-1978 god.
 • Ljubljana, Grupa JUNIJ 78
 • Rijeka, VII međunarodna izložba originalnog crteža
 • Njujork, II godišnji salon Yava – I
 • Ženeva, Savremeni beogradski umetnici
 • Beograd, XIX Oktobarski salon
 • Beograd, Tendencije u figuraciji
 • Beograd, Likovni salon
 • Beograd, Palilula 78
 • Beograd, Savremeni beogradski crtež
 • Oblici realnosti
 • Beograd, Somborska likovna jesen (Salon MSU)
 • Beograd, Letnji salon
 • Beograd, Mladi beogradski slikari II
 • Beograd, Galerija NUBS-a slike, skulpture, grafike
 • Novi Zeland:
 • Auckland, Citi ART gallery Savremena jugoslovenska umetnost
 • Wellington, National ART gallery
 • Dunedin, Public Art gallery
 • Christchurch, Robert McDougall Art gallery
 • Filipini, Savremena jugoslovenska umetnost

 

1979

 • Rijeka, X bijenale mladih
 • Novi oblici fuguracije
 • Slovengradec, Međunarodna izložba „Za bolji svet“
 • Banja Luka, IX jesenji salon
 • Kluž, IV izložba jugoslovenskog crteža
 • Novi Pazar, Sopoćanska viđenja
 • Cetinje, Likovni salon „13 novembar“
 • Beograd, XX oktobarski salon
 • Beograd, Inspiracija slikara
 • Beograd, Jugoslovenski slikarski trenutak
 • Beograd, Crtež beogradske nove fuguracije
 • Beograd, Prolećni salon Palilule
 • Beograd, Kritičari su izabrali
 • Beograd, Umetnički paviljon Collegium artisticum
 • Tuzla, IV izložba jugoslovenskog crteža
 • Nirnberg, 1. međunarodno trijenale crteža mladih
 • Njujork, YU april „79“
 • Njujork, 4. godišnji salon YAVA-I
 • Manila, Savremena jugoslovenska umetnost
 • Rumunija, Izložba slika i grafika savremenenika 
 • Dubrovnik, Umetnička galerija Dubrovnik, Novi oblici figuracije
 • Dubrovnik, 1. dubrovački salon, 9.11-30.11.1979  

 

1980

 • Niš, Akvizicija MSU-a 1975-1987
 • Beograd, Akvizicija MSU-a 1975-1979
 • Sombor, XX Likovna jesen
 • Sarajevo, 90 portreta
 • Zemun, Autoportet na tlu Srbije
 • Zrenjanin, Predeo kao povod-prostor kao ishodište  
 • Tuzla, 1. internacionalni bijenale portreta
 • Ljubljana, Srpski slikari i vajari „5+5“
 • Ljubljana, Grupa JUNIJ 1980
 • Maribor, 1. jugoslovensko trijenale EKO
 • Orač, XX anale-Savremeni pejzaž
 • Njujork, 2. bijenale jugoslovenske umetnosti
 • Njujork, ARTXPO-NY
 • Sofija, Beogradski mladi umetnici
 • Beograd, Iz ateljea beogradskih sikara
 • Beograd, Svet u kome živimo
 • Beograd, Prolećna izložba Palilula
 • Beograd, II izložba crteža „Beograd 80“
 • Beograd, Mladi 1978-1979
 • Beograd, Letnji salon 1980
 • Beograd, 63. ULUS-ova izložba
 • Novi Sad, R.U. „Radivoj Čirpanov“ crtež-izazov slici
 • Rijeka 7. izložba originalnog crteža
 • Ženeva, Izložba beogradskog crteža
 • Ljubljana, Izložba nagrađenih na riječkom bijenalu

 

1981

 • Njujork, V godišnji salon YAVA-I
 • Aranđelovac, Mladi
 • Njujork, Cork gallery The 13th United Art Group-1
 • Njujork, 28th Street gallery Special Projects (Damjanovski + Cvetković)
 • Njujork, ARTEXPO 1981
 • Sombor, VII trijenale savremenog jugoslovenskog crteža
 • Pančevo, Retrospektiva 1981
 • Banjaluka,X jesenji salon
 • Karlovac, II bijenale akvarela jugoslavije
 • Finska, Savremena jugoslovenska umetnost
 • Tuzla, Iza ateljea beogradskih umetnika
 • Poljska, Savremena jugoslovenska umetnost
 • Beograd, NOB u delima likovnih umetnika
 • Ženeva, Crteži jugoslovenskih umetnika
 • Zagreb, NOB u delima likovnih umetnika
 • Sarajevo, NOB u delima likovnih umetnika
 • Istanbul, III istanbulski umetnički festival
 • Skoplje, Iz ateljea beogradskih likovnih umetnika
 • Beograd, III izložba crteža „Beograd 81“
 • Beograd, Vertikalna umetnost
 • Beograd, Kritičari su izabrali
 • Beograd, Klasični slikarski medij i koncept
 • Beograd, Muzej savremene umetnosti „Neki vidovi jugoslovenskih crteža 70.godina’’
 • Njujork, Interart ’81

 

1982

 • Vrnjačka banja, Nova umetnička radionica       
 • Ljubljana, 10. mladih
 • Njujork, Alternative museum, 5. godišnjica YAVA-1
 • Bukurešt, Savremena jugoslovenska umetnost
 • Zrenjanin, Predeo kao povod-prostor kao ishodište
 • Moskva, Srpska umetnost XX veka
 • Ljubljana, Grupa JUNIJ 1982
 • Rijeka, VIII međunarodna izložba originalnog crteža
 • Njujork, Jugoslovenski kulturno pres centar  
 • Olbeni, Jugoslovenski savremeni crtež
 • Aleksandrija, Bijenale crteža
 • Španija-Bilbao, ARTEDER 82
 • Čačak, Vreme i prostor
 • Dubrovnik, Savremena jugoslovenska umetnost
 • Niš, Koncept u slici
 • Skoplje, Koncept u slici
 • Beograd, Majski salon-Palilula 82
 • Beograd, Postmoderna u Beogradu
 • Minhen,Galerija Beta
 • Herceg Novi, Zimski salon 

 

1983

 • Beograd, V izložba crteža Beograd 83
 • Zagreb, IX zagrebačka izložba jugoslovenskog izložba
 • Pančevo, II izložba jugoslovenske skulpture
 • Zagreb, Koncept u slici
 • Beograd, Salon muzeja savremene umetnosti ’’Mrtva priroda kao tematski izazov’’
 • Beograd, Izbor ’83
 • Beograd, Izložba beogradskih umetnika
 • Beograd, Vreme i prostor
 • Beograd, Rani radovi
 • Beograd, Kritičari su predložili-publika bira
 • Beograd,salon muzeja
 • Beograd „Flora“
 • Beograd, 10. mladih
 • Beograd, Narodni muzej, Oktobarski salon od ’60 -’84

 

1984

 • Sarajevo, Umetnički paviljon Collegium artisticum
 • Savremena jugoslovenska likovna umetnost 1978/83
 • XIV zimske olimpijske igre Sarajevo       
 • Beograd, Galerija „Politika“-nagrađeni radovi
 • Rijeka, IX međunarodna izložba originalnog crteža
 • Beograd, Art u beogradskog slikarstvu
 • Čačak, XIII memorijal Nadežde Petrović
 • Sombor, IX trijenale savremenog jugoslovenskog crteža
 • Zagreb, IX izložba jugoslovenskog cteža
 • Beograd, Izbor 1984
 • Tuzla, Internacionalno bijenale portreta
 • Beograd, Izložba nagrađenih autora, ’’Oktobarski salon 1960 – 1984’’

 

 • 1985
 • Herceg Novi, Zimski salon
 • Zagreb, X izložba jugoslovenskog crteža
 • Požarevac, 2. Bijenale memorijal M. P. Barili
 • Novi Pazar, Sopoćanska viđenja 85
 • Ljubljana, Izložba međunarodne likovne zbirke JUNIJ
 • Poreč, XXV Porečki likovni anale
 • Aranđelovac, Mermer i zvuci „6×6“
 • Apatin, Kroz istoriju umetnosti
 • Beograd, Povratak minijaturi
 • Beograd, Likovna hronika ULUS-a 73-83
 • Beograd, Izbor autora
 • Beograd, Letnji salon kulturnog centra    
 • Beograd, Susret sa slikom i umetnikom
 • Njujork, III Bijenale jugoslovenske umetnosti
 • Beograd, Izbor 85
 • Bukurešt, (sala Dalles) Savremena jugoslovenska umetnost
 • Beograd, Galerija kulturnog centra
 • Skoplje, Moderna galerija
 • Čačak, Galerija „Nadežda Petrović“
 • Sremska Mitrovica, Galerija „Lazar Vozarević“
 • Beograd, Izložba članova ULUS-a
 • Beograd, Porteti beogradskih umetnika
 • Grčka, Beogradski umetnici

 

1986

 • Beograd, Narodni muzej, Simboli u savremenoj beogradskoj umetnosti
 • Aranđelovac, Jedan vid savremenog srpskog pejzaža
 • Skoplje, Umetnička galerija „Skoplje“, Internacionalna likovna kolonija
 • Beograd, Kulturni centar, Letnji salon
 • Poreč, XXVI anale „Između mitskog i stvarnog“
 • Beograd, Narodna biblioteka Srbije, Iz kolekcije „Radionica duše’’
 • Belgija, Namur, Savremeni beogradski slikari
 • Skoplje, Erotika u savremenoj makedonskoj likovnoj umetnosti
 • Štip, D.K. „Aco Šopov“ bijenalni studio crteža
 • Beograd-Čikago, Slikari za Gardoš
 • Malta, (galerija Arheoloskog muzeja) Moderna jugoslovenska umetnost i sitna plastika
 • Zemun, Galerija doma JNA, Izložba slika „Zemunski građani’’
 • Poreč, XXVI anale, Između mitskog i stvarnog
 • Prijepolje, Galerija doma revolucije, XIII saziv likovne kolonije Mileševa

 

1987

 • Skoplje, Makedonski muzej, Geometrizam i njegovi vidovi u makedonskom slikarstvu
 • Beograd, Slovo-znak i značenja (200. rođenja V.S. Karadžića)
 • Tuzla, VI izložba jugoslovenskog portreta
 • Beograd, Galerija Vid, Vuk, 2 veka posle
 • Tršić, Vuk, 2 veka posle
 • Beograd, Sava Centar, Vuk, 2 veka posle
 • Beč, Vuk,2 veka posle
 • Strumica, XXIV Međunarodna strumička likovna kolonija
 • Beograd, Kulturni centar, Akt danas
 • Beograd, Narodni muzej, Umetnici Nadeždi i Rastku
 • Pariz, Galerija kulturnog centra Jugoslavije,Vuk dva veka posle
 • Vrnjačka Banja, Nova umetnička radionica, slike-zamak kulture
 • Zagreb, XI.Zagrebačka izložba Jugoslovenskog crteža
 • Kairo, (galerija Akhnaton) Moderan Jugoslovenski crtež i sitna plastika
 • Tuzla, Nagrađena i otkupljena dela sa izložbi jugoslovenskog Portreta 1967-1987. (02-17.10.1987)

 

1988

 • Herceg Novi, (’’Zimski salon ’88’’)
 • Skoplje, 40 godina umetničke galerije
 • Vrbas, izložba likovnih dela slikara iz Srbije, Crne Gore, Vojvodine   
 • Strumica, izložba strumičke likovne kolonije ’88
 • Skoplje, izložba ’’Pulsiranja’’
 • Beograd, galerija ’’Az’’, za lepši Beograd
 • Beograd, Slike sa aplikacijama
 • Beograd, X-ta izložba crteža
 • Beograd, ’’Galerija nad Atlantikom’’
 • Zagreb,  ’’Galerija nad Atlantikom ’’
 • Minhen, ’’Galerija nad Atlantikom’’
 • Split,    ’’Galerija nad Atlantikom’’
 • Njujork, ’’Galerija nad Atlantikom’’
 • Prijepolje, ’’Aprilski susreti ’88’’
 • Priboj, ’’Aprilski susreti ’88’’
 • Beograd, Izložba i aukcija ’’Nušiću sa ljubavlju’’
 • Beograd, 6. Trijenale jugoslovenske umetnosti
 • Rijeka, XI Izložba originalnog crteža
 • Beograd, Internacionalni susreti stvaralaštva ’’Rad-mir-sloboda’’
 • Beograd, Galerija ’’Atrijum’’- Institut bezbednosti
 • Skoplje, ’’Umetnici za umetnike’’
 • Beograd, Galerija ’’Atrijum i ilustrovana politika’’, Izložba ’’Ima neka tajna veza’’
 • Beograd, U.P.’’Cvijeta Zuzorić’’ Forma ’88, izbor II ’88
 • Titov Veles, Spomen dom
 • Beograd, Galerija NUBS X jubilarna izložba crteža  88
 • Herceg Novi, Zimski salon

 

1989

 • Gornji Milanovac, I Bijenale minijature
 • Zemun, Pinki, Likovna arkadija
 • Požarevac, III Bijenale ’’Milene Pavlović Barili’’
 • Beograd, Narodni muzej ’’Politika 85 godina’’
 • Beograd, Izložba i aukcija dela za Jermeniju
 • Beograd, ULUS ’’Ka integralnoj slici’’
 • Beograd, Prolećna izložba
 • Beograd, Izložba grafika jugoslovenskih umetnika
 • Beograd, XIII Majski salon Palilule ’89
 • Beograd, Izložba likovne komune ADA ’89
 • Beograd, Pejzaž u posleratnom srpskom slikarstvu
 • Beograd, Narodni muzej, Izložba za preporod Srbije
 • Beograd, Kulturni centar ’’Prosveta’’ projekat ’’Tarot’’
 • Los Angeles, 5th Annual ARTEXSPO ’89, California
 • Jermenija, Umetnici Jugoslavije
 • Beograd, Legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića ’’Pejzaž u posleratnom srpskom slikarstvu’’
 • Beograd, ULUS i međunarodni PRESS centar Tanjuga ’’Izložba grafika jugoslovenskih autora’’
 • Priboj, R.U.Pivo Karamatijević ’’Izložba slika crteža i grafika’’
 • Beograd, Narodni muzej, Likovni umetnici za preporod Srbije

 

1990

 • Bitolj, VII Trijenale savremene jugoslovenske grafike
 • Zemun, Pinki ’’Zodijak’’
 • Prijepolje, Izložba poklona za aukciju ’’ Pomognite Mileševi’’
 • Njujork, Izložba jugoslovenskih umetnika ’’Sandrina gallery – Soho’’
 • Beograd, Cvijeta Zuzorić ’’TV u ateljeu’’
 • Beograd, M.R.S. Invalidima i borcima NOR Beograda
 • Beograd, Kosančićev venac ’’Matični tokovi savremene Srpske umetnosti’’
 • Beograd, Cvijeta Zuzorić Izbor 90 (Irina Subotić)
 • Beograd, Galerija čitaonica ’’ Slikarske palete ’’ (DušankaBojičić)
 • Beograd, II Drugi ekološki salon
 • Beograd, Izložba poklona za preporod Srbije ’’Janko Lisjak ’’
 • Beograd, Narodni muzej, Izložba poklona za hram Svetog Save
 • Beograd, Izložba poklona za Miroslavljevo jevanđelje
 • Beograd, Iz kolekcije kolonije ’’Beli anđeo’’
 • Beograd, Cvijeta Zuzorić, Jesenja izložba
 • Skoplje, Galerija ’’GLAM’’ Izložba malog formata

 

1991

 • Beograd, Cvijeta Zuzorić ’’Beogradski pogled na svet’’ (Dragoš Kalajić)
 • Beograd, ’’Savremena srpska umetnost’’
 • Beograd, Galerija Narodnog Fronta ’’Ostavi trag – leave your trace’’
 • Beograd, Muzej primenjene umetnosti ’’Tarot – Arcanum height’s’’
 • Beograd, Iz umetničke riznice Invest banke
 • Beograd, Narodna biblioteka Srbije, Aukcijska izložba za narodnu biblioteku
 • Beograd, Narodni muzej Aukcijska izložba za spomenik na sajmištu  
 • Prijepolje, ’’Umetnici Mileševi’’
 • Njujork – Washington, Boston, Detroid, Cleveland, 
 • Pittsburgh, Chicago ’’Presentation of Yugoslav painting and fashion’’
 • Beograd, Matični tokovi savremene srpske umetnosti

 

 • Kipar, Limasol, Jolly art gallery, ’’Contemporary Yugoslavian painters’’ Savremeno Jugoslovensko slikarstvo
 • Kipar, Nikozija, C.Y.P. ’’Argo gallery’’
 • Njujork, ’’Tarot – arcanum height’s’’
 • Pariz, ’’Tarot – arcanum height’s’’
 • Beograd, Galerija ’’Rose’’ 30 autora
 • Beograd, Cvijeta Zuzorić 20 godina fonda mladih 1972-1992
 • Beograd, Salon MSU-a projekat Tarot
 • Beograd, Aukcijska izložba za kuću Vojvode Stepe
 • Beograd, Galerija Narodnog Fronta ’’Ostavi trag – leave your trace’’ (’91/’92)

 

1993

 • Beograd, 34. Oktobarski salon
 • Beograd, Salon „Artmedija“,Izložba „Dan prvi“
 • Beograd, Salon M.S.U. „Tarot“
 • Beograd, 15. izložba crteža Beograd 93
 • Beograd, Galerija „Pero“,Izložba crteža „Akt“
 • Beograd, TV atelje u piramidi, Galerija „Monmantr“
 • Beograd, Galerija „Vid“, Kult integralnog duha
 • Beograd, 20.godina galerije „73“
 • Beograd, ULUS, Jesenja izložba 93
 • Požarevac, Narodni muzej, 5. memorijal „M.P.Barili“
 • Zrenjanin, „Bijenale akvarela“
 • Kipar, Srpska savremena umetnost
 • Zemun, prvo bijenale akvarela Zemun 93
 • Beograd, Konak knjeginje Ljubice, beogradski crtež 93
 • Vranje, Izbor Oktobarskog salona
 • Požarevac, Aukcijska izložba za bolnicu Dr. Vojislav Dulić
 • Beograd, C.Z. bijenale crteža i male plastike
 • Beograd, „11+1“ RTS i Radionica duše
 • Beograd, novogodišnja prodajna izložba ULUS-a
 • Beograd, Andrićev Venac, umetnici na i u katalozima Mileta Grozdanića
 • Beograd, Galerija ULUS, Umetnička zbirka Zamka kulture
 • Nikozija, Argo gallery, Savremeni jugoslovenski slikari
 • Beograd, Galerija Monmantr, Skadarlija, Pod piramidom

 

1994

 • Priboj, Izložba darodavaca za pomoć izgradnje sportske dvorane u Priboju
 • Gornji Milanovac, III internacionalni bijenale minijature
 • Banja Luka, Izložba povodom jubileja „Nikole Tesle“
 • Sombor, Bijenale savremenog jugoslovenskog crteža
 • Prijepolje, „Prijepolje grad galerija“
 • Beograd, 30. godina rada galerije Doma omladine 1963-94
 • Beograd, Galerija M&S „Slikari moji prijatelji“
 • Beograd, Etnografski muzej, Salon „Artmedija“,Izložba„Dan drugi“
 • Sofija, Izložba „Put ka slici“
 • Priboj, „Put ka slici“
 • Plovdiv, „Put ka slici“
 • Beograd, M.S.U. „Nikola Tesla-svetlost,energija“
 • Beograd, M.S.U. „Balkanski istočnici srpskog slikarstva 20.veka’’
 • Beograd, Artmedija, Izložba posvećena u čast „M.P.Barili“
 • Beograd, Međunarodni Press centar, Aukcijska izložba ’’Božićna aukcija slika’’
 • Beograd, Novogodišnja prodajna izložba dela članova ULUS-a
 • Beograd, Galerija Radionica duše, „Jugoslovenski savremeni slikari’’
 • Beograd, Etnografski muzej, „Artmedija“, „20.slikara“
 • Beograd, TV atelje u piramidi, Galerija „Monmanrt“
 • Štip, Dom kulture, Bijenalni studio crteža 94
 • Beograd, Galerija Narodnog fronta, „12 eko zapovesti“
 • Beograd, Galerija „AZ“, Novogodišnja prodajna izložba ’’Svet flore’’
 • Izložba „Tesla inspiracija likovnih umetnika Srbije“
 • Beograd
 • Banja Luka
 • Pariz
 • Amsterdam
 • Moskva
 • Peking
 • Tokio
 • Los Anđeles
 • Njujork
 • Kolorado
 • Springs
 • Izložba „Tesla umetnost svetlost energija“:
 • Beograd
 • Sidnej
 • Peking
 • Tokio
 • Los Anđeles
 • Kolorado
 • Springs
 • Njujork
 • Pariz
 • Amsterdam
 • Moskva
 • Budimpešta
 • Rim
 • Atina
 • London

 

1995

 • Beograd, Narodni muzej, „Bibliofilska izdanja Zorana Božovića’’
 • Beograd, Galerija „73“, „34+6“, Atelje u piramidi
 • Sofija, „Put ka slici“
 • Plevlja, Fond umetničkih dela
 • Beograd, Grafički kolektiv, „Povratak minijaturi“
 • Pančevo, Galerija „Nova“, „Savremeni slikari“
 • Višegrad, Spomen kuća Ive Andrića, „Tradicija i savremenost’’
 • Beograd, Cveta Zuzorić, „Prolećna izložba 95“
 • Beograd, Galerija „Atrijum“, Izložba „Ima neka tajna veza“
 • Beograd, C.Z.,“Majstori vedrine“ (Slobodan Novaković)
 • Beograd, Galerija „73“, „22 slikara“
 • Bačka Palanka, Izložba likovne kolonije „Sintelon 95“
 • Beograd, C.Z., II beogradsko bijenale crteža i male plastike
 • Zemun, Stara Kapetanija,36. Oktobarski salon „Svetlost i voda’’
 • Beograd, Dom omladine, „1964-1994“
 • Beograd, Politika ad i galerija „107“, „Impresije u kvadratu“
 • Priboj, Galerija „Spirala“, Međunarodna izložba povodom smrti Reja Džonsona
 • Beograd, Protokol, Izložba povodom akcije „12 ekoloških zapovesti’’        

 

1996

 • Beograd, Galerija biblioteke grada Beograda ’’Žena na slikama’’
 • Beograd, M.S.U. ’’15 najznačajnijih Jugoslovenskih slikara s kraja 20.veka’’
 • Beograd, Galerija Andrićev venac, ’’Slikom do leka’’
 • Beograd, Nove muzejske postavke, Rezime M.S.U.
 • Beograd, ’’Galerija Zepter int.’’ Slikarstvo poetske figuracije
 • Beograd, Pavljion C.Z. ’’Slikarstvo prizora’’
 • Gornji Milanovac, IV Međunarodni bijenale umetnosti minijature
 • Beograd, RTS – Radio Beograd 202, Izložba slika ’’Slikarstvo i film’’
 • Niš, Gradska galerija „Srbija“, Slikarska kolonija ’’Classic’’
 • Beograd, Umetnicka galerija u Progresu ’’50 godina UNICEF-a pedeset umetnika deci Jugoslavije’’
 • Beograd, Hotel Beograd Intercontinental ’’Jugoslovenski umetnici za decu Jugoslavije’’ (Unicef)
 • Skoplje, Umetnička galerija, Izložba Portret – Tematski predizvik
 • Zaječar, Narodni muzej ’’Savremeni Jugoslovenski slikari’’

 

1997

 • Verviers (Belgija), Muzej des Beaux-Arts ’’Du bon usage de l’emballage’’ ( Izložba dvesta savremenih minijatura)
 • Mađarska, Sentandreja galerija ’’Bohemija’’, Likovna kolonija Sentandreja
 • Beograd, Galerija 73 ’’Umetnici za obolele od MS’’
 • Beograd, Galerija ULUS ’’Slovo – znak i značenje’’
 • Beograd, Biskop ’’Sava’’ Centar Sava ’’Medalja 202’’ RTS Izložba i aukcija slika 40 umetnika
 • Verviers, Musee des beaux-arts, Du bon usage de l emballage, 20 avril-ler juin 1997

 

1998

 • Skoplje, Umetnička galerija ’’Riznica umetničke galerije od 1948-1998’’
 • Beograd, Galerija SULUJ, Treća likovna kolonija ’’Dušan Čurković – Apatin’’
 • Beograd, Galerija Progres, ’’Dobitnici politikine nagrade 1932 – 1998’’
 • Ohrid, Dom kulture ’’Grigor Prličev’’, ’’Rimljani’’ (crteži)
 • Beograd, Galerija Lada, Prodajna izložba Jugoslovenskih umetnika
 • Beograd, Galerija Atrium ’’Izložba stalne postavke galerije Atrium u Institutu bezbednosti’’
 • Beograd, Galerija Progres, Likovna kolonija Zlatibor ’98
 • Beograd, Galerija Kolačeva 1. Savremeni Jugoslovenski slikari

 

1999

 • Beograd, Paviljon Cvijeta Zuzorić ’’40-ti Oktobarski salon’’
 • Beograd, Slavija banka ’’Likovni umetnici u akciji dinar za setvu – žetvu ’99’’
 • Beograd, Skupština grada Beograda ’’12 Jugoslovenskih autora’’
 • Pariz, Jugoslovenski kulturni centar, izložba „Zlatibor 98“

 

2000 

 • Aranđelovac, Izložba likovne kolonije Orašac
 • Skoplje, JP Komunalna Higijena, ’’Jubilej 100 godina’’
 • Bogatstvo na komunalna higijena preko   umetnosti

 

2001

 • Beograd, Poslovni centar NIS Jugopetrol, Izložba slika izbor iz zbirke NIS Jugopterol
 • Beograd, Jugoslovenska galerija umetničkih dela, Likovna kolonija Orašac 2000 godine
 • Strumica, Međunarodna Strumička likovna kolonija
 • Pariz, La Citadele 2001
 • Aranđelovac, Galerija Kentaur ’’Tondo paintings’’
 • Aranđelovac, Galerija Antiquites, Izložba ogledalo Aranđelovca
 • Beograd, Arhiv Srbije, ’’Slike u plamenu’’     

 

2002

 • Beograd, Paviljon Cvijeta Zuzorić, 43-ći Oktobarski salon
 • Niš, Galerija RamArt, ’’Vaterpolo slike’’
 • Beograd, Jugoslovenski aerotransport, Muzej primenjene umetnosti, izložba ’’San o letenju’’
 • Aranđelovac, Galerija Kentaur, ’’Izložba slika malog formata’’
 • Pariz, La Citadelle 2002
 • Beograd, Galerija Rose, Izložba povodom otvaranja galerije
 • Beograd, Jugoslovensko – Makedonsko društvo Šar planina ’’Izložba makedonskih umetnika koji žive i rade u Srbiji’’

 

2003

 • Beograd, Galerija Zepter, izložba ’’Vreme bez iluzija’’
 • Skoplje, Makedonska akademija nauka i umetnosti,
 • Izložba ’’Makedonci koji žive i rade u Beogradu i Novom Sadu’’
 • Beograd, Politika AD, u gostima galerija Pale, Izložba ’’Jedan pogled na akt srpskog slikarstva XX veka’’
 • Beograd, Jat hotel Slavija Lux, Izložba slika Antikvar

 

2004

 • Beograd, Etnografski muzej, izložba ’’Mrtva priroda riznica van vremena’’
 • Aranđelovac, izložba kolonija ’’Sretenje 2004’’
 • Beograd, zgrada Politike izložba ’’Politikini biseri (drugi deo)
 • Bačka Topola, Art gallery, ’’Likovna kolonija Zobnatica 2004’’
 • Zaječar, Narodni muzej, Jugoslovenski savremeni slikari
 • Knjaževac zavičajni muzej Jugoslovenski savremeni slikari

 

2005

 • Beograd, Paviljon Cvijeta Zuzorić, ’’Jesenja izložba 2005’’
 • Beograd, Galerija Zepter, Kolekcija ’’U susret muzeju’’
 • Beograd, Galerija FLU, studenti profesora Radenka Miševića
 • Beograd, Galerija Haos, Izložba ’’Lopta’’ (Slobodan Novaković)
 • Beograd, Paviljon Cvijeta Zuzorić ’’Umetnost vina’’
 • Beograd, Gal. Pariski krug, Ogledalo vizuelne umetnosti-Erotika u srpskom slikarstvu

 

2006

 • Beograd, Pariski krug – Euro centar izložba ’’Erotika u srpskom slikarstvu’’
 • Beograd, Galerija Canaletto, izložba ’’U svetlosti praznika’’
 • Beograd, Paviljon Cvijeta Zuzorić, ’’Prolećna izložba 2006’’
 • Struga, Likovni salon Eurohotel, izložba ’’Zvuci belih zora’’
 • Struga, Eurohotel Struga-Fine Art Galery, ’’Karavan 2005 2010’’
 • Novi Beograd, Skc, ’’Karavan 2005-2010’’
 • Ohrid, Kulturni centar ’’Gligor Prličev’’, izložba ’’Zvuci belih zora’’
 • Bitola, Muzej Bitola, „Zvuci belih zora“ 

 

2007

 • Beograd, Hotel Hyatt Regency, Izložba slika (40 godina Pejsmejker centra KCS)
 • Skoplje, Muzej grada, izložba ’’Sva ta muzika’’
 • Struga, Likovni salon Eurohotel, izložba ’’Zvuci zalaska sunca’’
 • Ohrid, Likovni centar ’’Gligor Prličev’’ , izložba ’’Zvuci zalaska sunca’’
 • Struga, Centar za kulturu ’’Brakja Miladinovici’’  izložba ’’Zvuci zalaska sunca’’
 • Beograd, Leonardo Centre, ’’Karavan 2005-2010 ’’Zvuci zalaska sunca’’
 • Njujork, Gallery CM-NYC, ’’Karavan 2005-2010’’
 • Prag, Galerie Jakubska, ’’Karavan 2005-2010’’
 • Skoplje, Muzej grada Skoplja u okviru skopskog leta

 

2008

 • Beograd, Prodajna galerija Beograd, ’’Zvuci životnog ritma’’
 • Njujork, Gallery MC, NYC, ’’Zvuci životnog ritma’’
 • Beograd, Paviljon Cvijete Zuzorić, Retrospektivna izložba međunarodne likovne kolonije Sentandreja 1993 – 2007
 • Beograd, Galerija Leonardo centre, izložba ’’Zvuci životnog ritma’’
 • Njujork, Galerija MC, izložba ’’Zvuci životnog ritma’’
 • Novi Sad, Galerija Podrum, izložba ’’Zvuci životnog ritma’’
 • Kumanovo, Umetnička galerija, izložba ’’Zvuci životnog ritma’’
 • Skoplje, Galerija DLUM, izložba ’’Zvuci životnog ritma’’
 • Beograd, “Leonardo Centar” – Zvuci životnog ritma

 

2009

 • Apatin, RTV, Druga likovna kolonija ’’Bliži vama’’
 • Novi Sad, Novosadski sajam (Hala master centra),
 • Međunarodna izložba ARTEXPO, Milan Konjević ’’Na raskršćima srpske umetnosti’’
 • Beograd, Galerija Pero, 25 godina galerije Pero
 • Struga, Centar za kulturu ’’Brakja Miladinovici’’, izložba ’’Zvuci snova’’
 • Ohrid, Centar za kulturu ’’Gligor Priličev’’, izložba ’’Zvuci snova’’
 • Veles, Muzej grada, izložba ’’Zvuci snova’’
 • Novi Sad, Galerija Most, izložba ’’Zvuci snova’’
 • Beograd, Galerija „Helena“,II likovna kolonija Grčka
 • Beograd, „Madl ART“, 17. aukcija antikviteta

 

2010

 • Beograd, Galerija RTS, Zlatibor 2009
 • Beograd, Paviljon Cvijete Zuzorić, Izbor iz legata likovne kolonije Mileševa
 • Beograd, Paviljon Cvijete Zuzorić, Izložba kolekcije dr. Ljube Erića
 • Gornji Milanovac, 10 Međunarodni bijenale umetnosti minijature
 • Gornji Milanovac, Dobitnici prvih nagrada međunarodnog bijenale umetnosti minijature od 1989 – 2008
 • Veles, Gradski salon, Izložba ’’Zvuci sfera vrhunska harmonija kosmosa’’
 • Novi Sad, Galerija Most, Izložba ’’Zvuci sfera vrhunska harmonija kosmosa’’
 • Beograd, ART&ART SKC, Izložba ’’Zvuci sfera vrhunska harmonija kosmosa’’
 • Ohrid, Centar za kulturu ’’Gligor Prličev’’, ’’Zvuci sfera
 • Struga, likovni salon Struskog EUROHOTELA,vrhunska harmonija kosmosa’’
 • Struga, Centar za kulturu, Brakja Miladinovci, ’’Zvuci sfera vrhunska harmonija kosmosa’’
 • Kavadarci, Izložba ’’Zvuci sfera vrhunska harmonija kosmosa’’
 • Njujork, Galerija MC, Izlozba IL Karavana “Zvuci sutona”
 • Beograd, Gal. „Progres“, Novogodišnja aukcija ART-a 12-2010
 • Bečej, Galerija „Krug“, Izložba „Zena“ 3.3.2010
 • Budimpešta, Galerija „Krug“ Savremeni crtež, 26.3.2010
 • Vrbas, Kulturni centar, „Kolut-Mandić“ 24,2,2010
 • Sombor, Galerija „Laza Kostić“, 28.3.2010
 • Leskovac, Galerija Doma kulture, 4.5.2010
 • Aleksinac, Kulturni centar, 3.6.2010
 • Sremska Mitrovica, Galerija „Lazar Vozarević“, 14.6.2010
 • Vrbas, Kulturni centar, 25.6.2010
 • Zlatibor, Čigota, 18.7.2010
 • Kolut, Kulturni centar, 30.7.2010
 • Novi Sad, Galerija RTVojvodine (Studio M), 15.9.2010
 • Srbobran, Dom kulture, 18.11.2010

 

2011

 • Izložba „Rusija“ Mandic-Kolut
 • Vrbas,Kulturni centar, 4.2.2011
 • Bečaj, Galerija „Krug“, 23.2.2011
 • Subotica, Srpski kulturni centar-Galerija Sveti Sava 10.3.2011
 • Paraćin, Kulturni centar, 28.3.2011
 • Leskovac, Galerija Doma kulture, 11.4.2011
 • Aleksinac, Kulturni centar, 5.5.2011
 • Beograd, Ruski dom, 19.5.2011
 • Sremska Mitrovica, Galerija, „Lazar Vozarević“, 3.6.2011
 • Novi Sad, Galerija RT Vojvodina (Studio M), 24.6.2011
 • Niš. Niški kulturni centar, 21.7.2011
 • Jagodina, Kulturni centar , 3o.8.2011
 • Temišvar, Galerija „Klub“Savremeni crtež, 16.2.2011
 • Kolut, Kulturni Centar,“Kolut-Mandic“, 30.7.2011
 • Zlatibor, Čigota, „Kolut-Mandić“, 14.8.2011 
 • Novi Beograd, Blok galerija, izložba ’’Sva ta muzika’’
 • Skoplje, Dom ARM, Izložba ’’Sva ta muzika – zvuk je boja, boja je zvuk’’ Završna izložba internacionalnog likovnog karavana 2005 – 2010
 • Beograd, Galerija „Helena“, III likovna kolonija Grčka
 • Zrenjanin, Narodni Muzej, Kolekcija Galerije „Helena“
 • Gevgelija, ОSТЕN – Umetnost na hartiji
 • Skopje, Galerija OSTEN – Umetnost na hartiji
 • Skopje, Galerija KIC, 39.Svetska Galerija Crteza – Сkopje 2011, Bijenale Nagradjenih autora

 

2012

 • Srbobran, Galerija Doma Kulture, Izlozba „Rusija“ Mandic-Kolut
 • Beograd, Otvoreni Atelje, galerija “Helena”
 • Beograd, Izlozba ILK “Zena, najfinija tvorevina prirode” Novi Beograd
 • Beograd, 2D Art Slikarske sekcije ULUS-a “Dani Slikarstva 2012”